Kruszywa sprzedawane w naszej ofercie są materiałem najwyższej jakości. Wydobywane są za pomocą maszyn obsługiwanych przez wykwalifikowanych pracowników. Nasze produkty mogą być wykorzystane w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, hydrotechnicznym, do produkcji prefabrykatów jak i w ogrodnictwie. Oferujemy sprzedaż takich materiałów jak tłuczeń, piasek do budowy, kamień ogrodowy, kruszywo drogowe, tłuczeń drogowy, kamień polny, piasek płukany, żwir różnej grubości, kamień, pospółka, ziemia, glina.

Prowadzimy sprzedaż kruszyw następujących rozmiarów:

Piasek Nr kat. Rodzaj kruszywa Zastosowanie
P-0/2 piasek 0/2 mm produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe i hydrotechniczne.
P-0/3 piasek 0/3 mm
P Z piasek zasypowy budownictwo ogólne, drogowe, wymiana podłoża, budowa nasypów
Nr kat. Rodzaj kruszywa Zastosowanie
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: żwir Z-2/8 żwir 2/8mm produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe i hydrotechniczne.
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: żwir Z-8/16 żwir 8/16mm
Nr kat. Rodzaj kruszywa Zastosowanie
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: pospółka PO pospółka budownictwo ogólne, drogowe
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: ziemia Z ziemia prace ogrodnicze
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: glina G glina prace ogrodnicze
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: kamień naturalny lub ogrodowy K kamień naturalny budownictwo hydrotechniczne
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: kamień polny lub przesiany KS 16/32 kamień przesiany 16/32mm budownictwo hydrotechniczne
Kruszywa sprzedawane w naszej żwirowni to: kruszywo łamane budowlane 0-31,5 kruszywo łamane 0-31,5